ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ARGUS ESTATES ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ

ARGUS ESTATES ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα τν ακινήτων
και πιο συγκεκριμένα προσφέρει διάφορες υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων συμβουλευτικών υπηρεισών καθώς
επίσης και υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρησης και
εκτίμησης ακινήτων. Επίσης η εταιρεία είναι εξειδικευμένη
έργα επόκτησης, εκμετάλλευσης, διαχείρησης και εκτίμησης
ακινήτων.